Nasi beneficjenci otrzymali pomoc w wysokości 563'325'424 zł.

Nasi beneficjenci otrzymali pomoc w wysokości 563'325'424 zł.